Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
  • pic

    Giải SGK Toán 11 trang 61, 62 Chân trời sáng tạo tập 1

    Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 61, bài 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 trang 13 SGK Toán lớp 11 Chân trời sáng tạo tập 1. Một tam giác có số đo các góc lập thành cấp số nhân có công bội q = 2. Số đo các góc của tam giác đó lần lượt là:

  • Quảng cáo