Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập trắc nghiệm 42, 43, 44, 45, 46, 47 trang 83 Sách bài tập (SBT) Sinh học 9

Điền từ, cụm từ phù hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau.

Điền từ, cụm từ phù hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau.

42. Môi trường sống của sinh vật bao gồm tất cả những yếu tố .....(1)....... và hữu sinh bao quanh sinh vật.

Các yếu tố của môi trường bao quanh sinh vật có ảnh hưởng trực tiếp hoặc .......(2).......đến sinh vật sống trong môi trường đó.

Trong tự nhiên, không có cá thể sinh vật nào sống mà không chịu .....(3).........  của các yếu tố môi trường bao quanh.

43. Trong tự nhiên, thường không có sinh vật nào sống...........(1)  ...... với các sinh vật khác. Giữa chúng có những mối quan hệ ............(2)......... và .........(3)........... Nhờ có các mối quan hệ này mà trong tự nhiên đã thiết lập được sự..........(4)......... sinh học một cách bền vững.

44. Ánh sáng là một nhân tố sinh thái ảnh hưởng tới đời sống thực vật. Trong tự nhiên, mỗi loài cây thích nghi với điều kiện về................. khác nhau. Do vậy, có nhóm cây ưa sáng (bao gồm những cây sống nơi quang đãng) và nhóm cây ưa bóng (bao gồm những cây sống nơi có sáng yếu, ánh sáng tán xạ).

45. Độ ẩm là một nhân tố sinh thái ảnh hưởng tới đời sống thực vật. Trong tự nhiên, mỗi loài cây thích nghi với điêu kiện khẩc nhau về.................... Do vậy, có nhóm cây ưa âm bao sốm những cây sống ở ven các bờ sông suối, dưới tán rừng rậm. trong hang động...) và nhóm cây chịu hạn (bao gồm những cây sống ở hoang mạc, vùng núi đá...).

Hãy ghép nội dung ở cột A với cột B cho phù hợp và ghi kết quả ghép vào cột C .

46.

Cột A

Cột B

Cột C

 

1. Sinh vật biến nhiệt

2. Sinh vật hằng nhiệt

 

a)    Có nhiệt độ cơ thể ổn định và không phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường

b)   Ví dụ : cây gạo, cây sáu. cá chép, ba ba, chuồn chuồn, rắn nước, cá sấu

c)    Ví dụ : chó, mèo, heo, khỉ, gấu, chuột, con người

d)   Có nhiệt độ cơ thể phụ thuộc vào sự thay đổi nhiệt độ của môi trường.

 

1..............

2..............

47. 
 
 

Cột A

Cột B

Cột C

 

1. Quan hệ cùng loài:     hỗ trợ.

2. Quan hệ cùng loài:

cạnh tranh

 

 

a) Điều kiện: môi trường sống không thuận lợi, thiếu thức ăn, chỗ ở,...

b) Điều kiện: sống với nhau thành nhóm tại những nơi có diện tích ( hoặc thể tích) hợp lí và nguồn sống đầy đủ.

 

1..............

2..............

 
 
Lời giải:

42. 1. vô sinh; 2. gián tiếp ; 3. tác động

43. 1. tách biệt ; 2. cùng loài ; 3. khác loài ; 4. cân bằng.

44. ánh sáng

45. độ ẩm

46. 1. b, d ; 2. a, c

47. 1.b ; 2. a 

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Sinh 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Xem thêm tại đây: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 74