Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1 trang 61 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Bài 28 Trò chơi của Bố Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong bài đọc, khi chơi cùng bố, Hường đã được bố dạy những nết ngoan nào? (đánh dấu ✔ vào ô trống trước đáp án đúng)

Câu hỏi:

Trong bài đọc, khi chơi cùng bố, Hường đã được bố dạy những nết ngoan nào? (đánh dấu  vào ô trống trước đáp án đúng)

☐ Cần biết nấu các món ăn

☐ Cần có cử chỉ và lời nói lễ phép

☐ Cần chăm làm và biết giúp đỡ bố mẹ

Phương pháp:

Em đọc lại bài đọc và chọn đáp án đúng.

Trả lời:

☐ Cần biết nấu các món ăn

☑ Cần có cử chỉ và lời nói lễ phép

☐ Cần chăm làm và biết giúp đỡ bố mẹ

Sachbaitap.com