Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 2 trang 28 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Bài 13 Yêu lắm trường ơi Kết nối tri thức với cuộc sống

Những từ ngữ nào trong bài đọc thể hiện rõ nhất tình cảm bạn nhỏ dành cho trường lớp? (đánh dấu ✔ vào ô trống dưới đáp án đúng)

Câu hỏi: 

Những từ ngữ nào trong bài đọc thể hiện rõ nhất tình cảm bạn nhỏ dành cho trường lớp? (đánh dấu ✔ vào ô trống dưới đáp án đúng)

Phương pháp:

Em đọc kĩ bài đọc trong sách giáo khoa và tích vào ô trống dưới những từ ngữ thể hiện rõ nhất tình cảm của bạn nhỏ dành cho trường lớp.

Lời giải:

Sachbaitap.com