Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 2 trang 41 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Bài 18 Tớ nhớ cậu Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết tiếp để hoàn thành câu: Kiến phải viết lại nhiều lần lá thư gửi cho sóc vì

Câu hỏi:

Viết tiếp để hoàn thành câu:

Kiến phải viết lại nhiều lần lá thư gửi cho sóc vì …………………

Phương pháp:

Em đọc kĩ lại đoạn văn từ “Hôm sau,…” đến “…nhiều giờ liền” để hoàn thành câu.

Lời giải:

không đúng ý của kiến hoặc kiến không biết phải làm sao cho sóc biết mình rất nhớ bạn.

Sachbaitap.com

Xem thêm tại đây: Bài 18. Tớ nhớ cậu - Tuần 10