Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 3 trang 41 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Bài 18 Tớ nhớ cậu Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết từ có tiếng bắt đầu bằng chữ c hoặc k gọi tên mỗi con vật trong hình.

Câu hỏi:

Viết từ có tiếng bắt đầu bằng chữ c hoặc k gọi tên mỗi con vật trong hình.

Phương pháp:

Em quan sát kĩ các hình và nêu tên các con vật trong hình, chú ý tên các con vật phải bắt đầu bằng hoặc k.

Lời giải:

Sachbaitap.com

Xem thêm tại đây: Bài 18. Tớ nhớ cậu - Tuần 10