Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2 trang 49 Vở bài tập Lịch sử 4

Giải bài tập Câu 2 trang 49 Vở bài tập Lịch sử 4

Dưới đây là tên một số di tích lịch sử văn hóa. Em hãy điền những thông tin cần thiết vào mỗi cột sao cho phù hợp với từng nội dung:

Tên di tích

Thể hiện thời đại nào lịch sử Việt Nam?

Hiện nay thuộc tỉnh, thành nào ở Việt Nam?

Đền Hùng

Văn Lang

Phú Thọ

Đền Cổ Loa

 

 

 

 

 

Đền thờ Đinh Bộ Lĩnh

 

 

 

 

 

Thành Thăng Long

 

 

 

 

 

Kinh Thành Huế

 

 

Trả lời:

Tên di tích

Thể hiện thời đại nào trong lịch sử Việt Nam

Hiện nay thuộc tỉnh, thành nào ở Việt Nam

Đền Hùng

Văn Lang

Phú Thọ

Đền Cổ Loa

Âu Lạc

Hà Nội

Đền thờ Đinh Bộ Lĩnh

Đại Cồ Việt

Ninh Bình

Thành Thăng Long

Đại Việt

Hà Nội

Kinh thành Huế

Đại Việt

Huế

Sachbaitap.com