Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 3 trang 20 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 bài 9 Cô giáo lớp em Kết nối tri thức với cuộc sống

Gạch chân các từ ngữ chỉ hoạt động trong 2 khổ thơ sau: Sáng nào em đến lớp Cũng thấy cô đến rồi. Đáp lời “Chào cô ạ!”

Câu hỏi:

Gạch chân các từ ngữ chỉ hoạt động trong 2 khổ thơ sau:

Sáng nào em đến lớp

Cũng thấy cô đến rồi.

Đáp lời “Chào cô ạ!”

Cô mỉm cười thật tươi.

 

Cô dạy em tập viết

Gió đưa thoảng hương nhài

Nắng ghé vào cửa lớp

Xem chúng em học bài.

Phương pháp:

Em đọc kĩ 2 khổ thơ ở đề bài, tìm và gạch chân những từ chỉ hoạt động.

Lời giải:

Sáng nào em đến lớp

Cũng thấy cô đến rồi.

Đáp lời “chào cô ạ!”

Cô mỉm cười thật tươi

Cô dạy em tập viết

Gió đưa thoảng hương nhài

Nắng ghé vào cửa lớp

Xem chúng em học bài.

Sachbaitap.com

Xem thêm tại đây: Bài 9. Cô giáo lớp em - Tuần 5