Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 7 trang 43 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Bài 18 Tớ nhớ cậu Kết nối tri thức với cuộc sống

Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống. (thân thiết, nhớ, vui đùa).

Câu hỏi:

Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống.

(thân thiết, nhớ, vui đùa)

Cá nhỏ và nòng nọc là đôi bạn ……………Hằng ngày, chúng cùng nhau bơi lội. Thế rồi nòng nọc trở thành ếch. Nó phải lên bờ để sinh sống. Nhưng nó vẫn ……….. cá nhỏ. Thỉnh thoảng, nó nhảy xuống ao …………….. cùng cá nhỏ.

Lời giải:

Cá nhỏ và nòng nọc là đôi bạn thân thiết. Hằng ngày, chúng cùng nhau bơi lội. Thế rồi nòng nọc trở thành ếch. Nó phải lên bờ để sinh sống. Nhưng nó vẫn nhớ cá nhỏ. Thỉnh thoảng, nó nhảy xuống ao vui đùa cùng cá nhỏ.

Sachbaitap.com

Xem thêm tại đây: Bài 18. Tớ nhớ cậu - Tuần 10