Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 4 trang 58 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Bài 26 Em mang về yêu thương Kết nối tri thức với cuộc sống

Điền iên, yên hoặc uyên vào chỗ trống.

Câu hỏi:

Điền iên, yên hoặc uyên vào chỗ trống.

- Ngoài h…., trời lặng gió.

- Hàng cây đứng lặng …. giữa trưa hè oi ả.

- Chim vành kh…. cất vang tiếng hót.

Phương pháp: 

Em đọc kĩ các câu và điền vần thích hợp vào chỗ trống.

Trả lời:

- Ngoài hiên, trời lặng gió.

- Hàng cây đứng lặng yên giữa trưa hè oi ả.

- Chim vành khuyên cất vang tiếng hót.

Sachbaitap.com