Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 8 trang 7 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 bài 2 Ngày hôm qua đâu rồi Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào thông tin dưới tranh, viết câu trả lời cho các câu hỏi sau:

Câu hỏi:

Dựa vào thông tin dưới tranh, viết câu trả lời cho các câu hỏi sau:

Phương pháp:

Em quan sát kĩ tranh và thông tin phía dưới bức tranh để trả lời câu hỏi

Lời giải:

a. Bạn tên là gì?

Tớ tên Hải

b. Bạn học ở trường nào?

Trường Tiểu học Kim Đồng.

c. Bạn có sở thích gì?

Tớ thích đá bóng.

Sachbaitap.com