Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
 • pic

  Giải Bài tập 1 trang 26 Đọc mở rộng - SBT Ngữ Văn 8 tập 1 - Kết nối tri thức

  Bài tập 1 trang 26 Đọc mở rộng, sách bài tập ngữ văn 8 tập 1 kết nối tri thức. Tìm đọc một số văn bản truyện lịch sử. Ghi vào nhật kí đọc sách nội dung, chủ đề, bối cảnh, cốt truyện, nhân vật, một số điểm đáng chú ý về ngôn ngữ của truyện; suy nghĩ của em về tác phẩm truyện lịch sử đã đọc.

 • pic

  Giải Bài tập 3 trang 26 Đọc mở rộng - SBT Ngữ Văn 8 tập 1 - Kết nối tri thức

  Bài tập 3 trang 26 Đọc mở rộng, sách bài tập ngữ văn 8 tập 1 kết nối tri thức. Tìm đọc một số văn bản nghị luận viết về những vấn đề liên quan đến đất nước và con người Việt Nam. Ghi vào nhật kí đọc sách luận đề, hệ thống luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu; ý kiến đánh giá chủ quan của tác giả văn bản; ý kiến của em về vấn đề được bàn trong văn bản.

 • pic

  Giải Bài tập 2 trang 26 Đọc mở rộng - SBT Ngữ Văn 8 tập 1 - Kết nối tri thức

  Bài tập 2 trang 26 Đọc mở rộng, sách bài tập ngữ văn 8 tập 1 kết nối tri thức. Tìm đọc một số bài thơ Đường luật (thất ngôn bát cú và tứ tuyệt) viết về vẻ đẹp của thiên nhiên và cuộc sống con người trong quá khứ. Ghi vào nhật kí đọc sách chủ đề, những đặc điểm nổi bật về thi luật của một bài thơ Đường luật (thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt) như bố cục, niêm, luật, vần, nhịp, đối; hình ảnh, biện pháp tu từ đáng chú ý trong bài thơ và cảm nghĩ của em về bài thơ.