Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
  • pic

    Soạn bài Nội dung ôn tập - Ôn tập HK1 - Văn 10 Cánh Diều

    Soạn bài Nội dung ôn tập - Ôn tập HK1 trang 119, 120, 121 SGK Văn 10 Cánh Diều tập 1. Câu 1. Từ các bài đã học trong sách Ngữ Văn 10, tập một, hãy kẻ bảng hoặc vẽ sơ đồ về các bài đọc hiểu theo thể loại và kiểu văn bản. Tham khảo và hoàn thành bảng sau:

  • pic

    Soạn bài Tự đánh giá cuối học kì I - Ôn tập HK1 - Văn 10 Cánh Diều

    Soạn bài Tự đánh giá cuối học kì I - Ôn tập HK1 trang 121, 122, 123 SGK Văn 10 Cánh Diều tập 1. Đoạn trích trên viết về đề tài gì? Tóm tắt trong khoảng 3-4 dòng. Phân tích ý nghĩa của một thông tin mà em tâm đắc nhất khi đọc đoạn trích (trình bày trong khoảng 6-8 dòng).