Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Soạn bài Câu cảm thán ngắn nhất - Văn 8 tập 2

Soạn bài Câu cảm thán ngắn gọn nhất sách giáo khoa Văn 8 tập 2. Câu 4. Hãy nhắc lại đặc điểm, hình thức và chức năng của câu nghi vấn, câu cầu khiến và câu cảm thán.

Câu 1 trang 44 - Văn 8 Tập 2

Câu hỏi: 

Hãy cho biết các câu trong những đoạn trích sau có phải đều là câu cảm thán không? Vì sao? 

a, Than ôi! Sức người khó lòng địch nổi với sức trời! Thế đê không sao cự lại được với thế nước! Lo thay! Nguy thay! Khúc đê này hỏng mất thôi.

(Phạm Duy Tốn, Sống chết mặc bay)

b, Hỡi ơi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!

(Thế Lữ, Nhớ rừng)

c, Chao ôi, có biết đâu rằng: hung hăng, hống hách láo chỉ tổ đem thân ra mà trả nợ cho những cử chỉ ngu dại của mình thôi. Tôi đã phải trải cảnh như thế. Thoát nạn rồi, mà còn ân hận quá, ân hận mãi.

(Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu kí)

Trả lời:

(a): Than ôi!; Lo thay!; Nguy thay!

(b): Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!

(c): Chao ôi, có biết đâu rằng: hung hăng, hống hách láo chỉ tổ đem thân mà trả nợ cho những cử chỉ ngu dại của mình thôi.

Câu 2 trang 44 - Văn 8 Tập 2

Câu hỏi: 

Phân tích tình cảm, cảm xúc được thể hiện trong những câu sau đây. Có thể xếp những câu này vào kiểu câu cảm thán được không? Vì sao?

a,

Ai làm cho bể kia đầy

Cho ao kia cạn cho gầy cò con?

(Ca dao)

b,

Xanh kia thăm thẳm từng trên

Vì ai gây dựng cho nên nỗi này?

(Chinh phụ ngâm khúc)

c,

Tôi có chờ đâu, có đợi đâu;

Đem chi xuân lại gợi thêm sầu.

(Chế Lan Viên, Xuân)

d, Anh mà chết là chỉ tại cái tội ngông cuồng dại dột của tôi. Tôi biết làm thế nào bây giờ?

(Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu kí)

Trả lời: 

Các câu ở bài tập 2 đều là những câu bộc lộ tình cảm, cảm xúc. Nhưng không có câu nào là câu cảm thán, vì không có hình thức đặc trưng của kiểu câu này (không sử dụng từ ngữ cảm thán, không có dấu chấm than kết thúc câu).

Câu 3 trang 45 - Văn 8 Tập 2

Câu hỏi: 

Đặt hai câu cảm thán để bộc lộ cảm xúc:

a, Trước tình cảm của một người thân dành cho mình.

b, Khi nhìn thấy mặt trời mọc.

Trả lời: 

a. Ôi, con cảm ơn bác!

b. Cảnh bình minh trên biển đẹp biết bao!

Câu 4 trang 45 - Văn 8 Tập 2

Câu hỏi: 

Hãy nhắc lại đặc điểm, hình thức và chức năng của câu nghi vấn, câu cầu khiến và câu cảm thán.

Trả lời: 

- Câu nghi vấn dùng để hỏi, thường có dấu chấm hỏi ớ cuối câu và thường đi kèm với từ nghi vấn. 

- Câu cầu khiến dùng để ra lệnh, yêu cầu, khuyên bảo... có các từ cầu khiến đi kèm, có ngữ điệu cầu khiến, thường kết thúc bằng dấu chấm than.

- Câu cảm thán dùng để bộc lộ trực tiếp tình cảm, cảm xúc; thường có các từ ngữ cảm thán đi kèm và kết thúc bằng dấu chấm than.

Sachbaitap.com

Xem thêm tại đây: Bài 21 - Văn 8
 • Soạn bài Câu trần thuật ngắn nhất - Văn 8 tập 2

  Soạn bài Câu trần thuật ngắn nhất - Văn 8 tập 2

  Soạn bài Câu trần thuật ngắn gọn nhất sách giáo khoa Văn 8 tập 2. Câu 3. Xác định ba câu sau đây thuộc kiểu câu nào và được sử dụng để làm gì. Hãy nhận xét sự khác biệt về ý nghĩa của những câu này.

 • Soạn bài Chiếu dời đô ngắn nhất - Văn 8 tập 2

  Soạn bài Chiếu dời đô ngắn nhất - Văn 8 tập 2

  Soạn bài Chiếu dời đô ngắn gọn nhất sách giáo khoa Văn 8 tập 2. Câu 1 Mở đầu chiếu dời đô, Lí Công Uẩn viện dẫn sử sách Trung Quốc nói về việc các vua đời xưa bên Trung Quốc cũng từng có những cuộc dời đô. Sự viện dẫn đó nhằm mục đích gì?

 • Soạn bài Câu phủ định ngắn nhất - Văn 8 tập 2

  Soạn bài Câu phủ định ngắn nhất - Văn 8 tập 2

  Soạn bài Câu phủ định ngắn gọn nhất sách giáo khoa Văn 8 tập 2. Câu 6. Hãy viết một đoạn đối thoại ngắn, trong đó có dùng câu phủ định miêu tả và câu phủ định bác bỏ.