Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
 • pic

  Soạn bài Ngắm trăng ngắn nhất - Văn 8 tập 2

  Soạn bài Ngắm trăng ngắn gọn nhất sách giáo khoa Văn 8 tập 2. Câu 2. Ở bài thơ này, Bác Hồ ngắm trăng trong hoàn cảnh như thế nào? Vì sao Bác lại nói đến cảnh "Trong tù không rượu cũng hoa hoa"?

 • pic

  Soạn bài Đi đường ngắn nhất - Văn 8 tập 2

  Soạn bài Đi đường ngắn gọn nhất sách giáo khoa Văn 8 tập 2. Câu 3. Việc sử dụng các điệp từ trong bài thơ (cả ở bản chữ Hán và bản dịch thơ) có hiệu quả nghệ thuật như thế nào?

 • pic

  Soạn bài Câu cảm thán ngắn nhất - Văn 8 tập 2

  Soạn bài Câu cảm thán ngắn gọn nhất sách giáo khoa Văn 8 tập 2. Câu 4. Hãy nhắc lại đặc điểm, hình thức và chức năng của câu nghi vấn, câu cầu khiến và câu cảm thán.

 • pic

  Soạn bài Câu trần thuật ngắn nhất - Văn 8 tập 2

  Soạn bài Câu trần thuật ngắn gọn nhất sách giáo khoa Văn 8 tập 2. Câu 3. Xác định ba câu sau đây thuộc kiểu câu nào và được sử dụng để làm gì. Hãy nhận xét sự khác biệt về ý nghĩa của những câu này.