Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Soạn bài Thuyết minh về một phương pháp cách làm ngắn nhất - Văn 8 tập 2

Soạn bài Thuyết minh về một phương pháp cách làm ngắn gọn nhất sách giáo khoa Văn 8 tập 2. Câu 1 Hãy tự chon một đồ chơi, trò chơi quen thuộc và lập dàn ý bài thuyết minh cách làm, cách chơi trò chơi đó. Yêu cầu trình bày rõ ràng, mạch lạc.

Câu 1 trang 26 - Văn 8 Tập 2

Câu hỏi: 

Hãy tự chon một đồ chơi, trò chơi quen thuộc và lập dàn ý bài thuyết minh cách làm, cách chơi trò chơi đó. Yêu cầu trình bày rõ ràng, mạch lạc.

Trả lời:

Cách chơi trò chơi "bịt mắt bắt dê"

Điều kiện cần có:

 - Người chơi từ 5 đến 10 người

 - Địa điểm chơi: một khoảng sân rộng

Luật chơi

 - Bạn đeo bịt mắt không được cởi bịt mắt khi đuổi bắt.

 - Khi bị bắt, người đó se phải thay thế vị trí đuổi bắt.

Cách chơi:

 - Một bạn được chọn sẽ phải bịt mắt và đuổi bắt các bạn khác.

 - Các bạn không phải bịt mắt sẽ chạy trốn để không bị bắt.

Câu 2 trang 26 - Văn 8 Tập 2

Câu hỏi: 

Đọc bài giới thiệu sau đây. Hãy chỉ ra cách đặt vấn đề, các cách đọc và đặc biệt là nội dung và hiệu quả của phương pháp đọc nhanh được nêu trong bài. Các số liệu trong bài có ý nghĩa gì đối với việc giới thiệu phương pháp đọc nhanh?

Trả lời:

- Cách đặt vấn đề đi từ rộng đến hẹp. Cụ thể bài giới thiệu "Phương pháp đọc nhanh" trình bày lần lượt các ý sau:

   + Vai trò quan trọng không thể thay thế của con người ở thời đại khoa học, máy móc phát triển.

   + Để gánh vác được vai trò đó, con người cần phải đọc.

   + Số lượng rất lớn về đầu sách, trang in của ngành in thế giới.

   + Cách đọc như thế nào trước núi tư liệu đó.

- Các cách đọc:

   + Đọc thành tiếng.

   + Đọc thầm (gồm đọc theo dòng và đọc ý).

- Nội dung và hiệu quả của phương pháp đọc nhanh được nêu trong bài:

   + Về nội dung, phương pháp đọc nhanh là cách đọc không theo từng câu mà thu nhận ý chung trong bài viết qua các từ ngữ chủ yếu.

+ Về hiệu quả, đây là cách đọc cho phép ta thu nhận thông tin cần thiết trong một đoạn văn, một trang sách, lược bỏ những thông tin không cần thiết, thu nhận thông tin nhiều mà tốn ít thời gian, đặc biệt là cơ mắt ít mỏi.

- Những số liệu trong bài có ý nghĩa chứng minh, tăng sức thuyết phục đối với việc giới thiệu phương pháp đọc nhanh.

Sachbaitap.com

Xem thêm tại đây: Bài 19 - Văn 8