Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Soạn bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta ngắn nhất Văn 7 tập 2 Cánh diều

Soạn bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta SGK Văn 7 tập 2 Cánh diều ngắn gọn nhất. Xác định nội dung chính của từng phần trong văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Câu 1 (trang 39 SGK Ngữ văn lớp 7 tập 2)

Văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta viết về vấn đề gì? Câu văn nào ở phần 1 khái quát được nội dung vấn đề nghị luận trong bài?

Trả lời: 

- Văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta viết về lòng yêu nước.

- Câu văn ở phần 1 khái quát được nội dung vấn đề nghị luận là: Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước.

Câu 2 (trang 39 SGK Ngữ văn lớp 7 tập 2)

Xác định nội dung chính của từng phần trong văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Trả lời: 

- Phần 1: Nhận định chung về lòng yêu nước của nhân dân ta

- Phần 2: Biểu hiện của lòng yêu nước qua các thời kì lịch sử

- Phần 3: Lời kêu gọi biến lòng yêu nước thành hành động thực tiễn của Hồ Chí Minh. 

Câu 3 (trang 39 SGK Ngữ văn lớp 7 tập 2)

Hãy dẫn ra một số ví dụ về ý kiến, lí lẽ và các bằng chứng được tác giả nêu lên trong văn bản; tham khảo mẫu sau:

Ý kiến

M) Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước

Lí lẽ

Bằng chứng (dẫn chứng)

M) Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta.

M) Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung...

Trả lời:

Ý kiến

Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước

Lí lẽ

Bằng chứng (dẫn chứng)

Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta.

Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung...

Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc.

Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước.

Từ các cụ già tóc bạc đến các cháu nhi đồng trẻ thơ, từ những kiều bào ở nước ngoài đến những đồng bào ở vùng bị tạm chiếm…đều giống nhau nơi nồng nàn yêu nước.

Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý.

Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê…trong rương, trong hòm.

Nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến”.

Câu 4 (trang 39 SGK Ngữ văn lớp 7 tập 2)

Đọc phần (2) và cho biết:

a) Các bằng chứng trong phần này được sắp xếp theo trình tự nào?

b) Mô hình liệt kê theo mẫu câu: “Từ... đến..." đã giúp tác giả thể hiện được điều gì?

Trả lời: 

a) Các dẫn chứng trong bài được sắp xếp theo trình tự thời gian từ trong lịch sử đến trong cuộc kháng chiến hiện đại.

b) Mô hình liệt kê theo mẫu câu: “Từ... đến..." đã giúp tác giả thể hiện sự đa dạng của biểu hiện lòng yêu nước. Không chỉ là các chiến sĩ trực tiếp chiến đấu trên mặt trận mới thể hiện lòng yêu nước, ngay cả những người ở nhà, họ cũng có cách khác thể hiện lòng yêu nước của mình.

Câu 5 (trang 39 SGK Ngữ văn lớp 7 tập 2)

Theo em, mục đích của văn bản này là gì? Các lí lẽ, bằng chứng đã làm sáng tỏ mục đích ấy như thế nào?

Trả lời:

- Mục đích chính của văn bản là nhằm kêu gọi mọi người biến tinh thần yêu nước thành hành động cụ thể.

- Các lí lẽ, bằng chứng đã làm sáng tỏ mục đích ấy từ việc chỉ ra tinh thần yêu nước có từ trong lịch sử đến trong kháng chiến hiện đại. Mọi người đều có cách thể hiện lòng yêu nước khác nhau nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là độc lập dân tộc. Vì vậy, chúng ta cần phải biểu hiện lòng yêu nước của mình bằng hành động thực tế vào công việc kháng chiến.

Câu 6 (trang 39 SGK Ngữ văn lớp 7 tập 2)

Qua văn bản này, em học được gì về cách viết bài văn nghị luận một vấn đề xã hội (lựa chọn vấn đề nghị luận, bố cục bài viết, lựa chọn và nêu bằng chứng, diễn đạt...)?

Trả lời: 

Qua văn bản này, em học được cách viết bài văn nghị luận là

- Bố cục đầy đủ ba phần mở bài, thân bài, kết bài

- Mở bài phải khái quát và nêu rõ vấn đề cần bàn luận

- Thân bài cần đưa ra lí lẽ, dẫn chứng thuyết phục nhằm làm sáng tỏ luận điểm chính

- Kết bài cần nêu cảm nhận, khẳng định lại vấn đề nghị luận.

- Sắp xếp các ý theo trình tự hợp lí, rõ ràng.

Sachbaitap.com

Xem thêm tại đây: Bài 8. Nghị luận xã hội