Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
  • pic

    Soạn văn lớp 12: Thực hành một số phép tu từ ngữ âm

    Soạn văn lớp 12 tập 1: Thực hành một số phép tu từ ngữ âm. Câu 3: Đoạn thơ gợi ra được khung cảnh hiểm trở của vùng rừng núi và sự gian lao, vất vả của cuộc hành quân là nhờ sự đóng góp của nhiều yếu tố:

  • Quảng cáo