Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
  • pic

    Soạn văn lớp 12: Tuyên Ngôn Độc Lập - Tác phẩm

    Soạn văn lớp 12 tập 1: Tuyên Ngôn Độc Lập - Tác phẩm. Câu 4: Tác phẩm "Tuyên ngôn độc lập" thể hiện phong cách nghệ thuật của Hồ Chí Minh trong văn chính luận: lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, ngôn ngữ hùng hồn.

  • Quảng cáo