Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1.7 trang 10 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Lúc 7h , một ô tô chạy từ Hải Phòng về Hà Nội với vận tốc 60km/h.

Lúc 7h , một ô tô chạy từ Hải Phòng về Hà Nội với vận tốc 60km/h. Cùng lúc , một ô tô chạy từ Hà Nội đi Hải Phòng với vận tốc 75km/h . Biết Hải Phòng cách Hà Nội 105km và coi chuyển động của hai ô tô là thẳng đều.
a. Lập phương trình chuyển động của hai xe trên cùng một trục tọa độ, lấy gốc tại Hà Nội và chiều dương là chiều từ Hà Nội đi Hải Phòng, và lấy lúc 7h làm gốc thời gian.
b. Tính vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau.
c. Vẽ đồ thị hai xe trên cùng một hình. Dựa vào đồ thị xác định vị trí thời điểm hai xe gặp nhau . So sánh với kết quả tính được ở câu b.
Giải:

a. Chọn trục Ox có gốc tại Hà Nội, chiều hướng về phía Hải Phòng,
Phương trình chuyển động của hai xe là :
Xe đi từ Hải Phòng: \({x_1} = 105 - 60t\)   (1)
Xe đi từ Hà Nội :      \({x_2} = 75t\)           (2)

b. Hai xe gặp nhau khi \({x_1} = {x_2}\)
giải (1) và (2) ta tìm được t = 0,777 h \( \approx \)46,2 min ; x= 58,33km.

Sachbaitap.com