Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1.9 trang 11 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Một chất điểm chuyển động trên một đường thẳng .

Một chất điểm chuyển động trên một đường thẳng . Lúc t=0, vận tốc của nó là 5 m/s . lúc t= 4s, vận tốc của nó là 21m/s. Hỏi:
a.Gia tốc trung bình của nó trong khoảng thời gian đó bằng bao nhiêu?
b.Ta có thể tính được vận tốc trung bình của nó trong khoảng thời gian đó nhờ các số liệu trên được không? Giải thích ?
Giải:
a.Gia tốc trung bình là:
\({a_{tb}} = {{(21 - 5)} \over 4} = 4m/{s^2}\) (chuyển động nhanh dần).
b.Không. Gia tốc tính được là gia tốc trung bình, Nếu gia tốc đó là không đổi thì chuyển động là biến đổi đều. Khi đó trung bình của hai vận tốc này đúng bằng vận tốc trung bình trong khoảng thời gian đó. Tuy nhiên, ta không có cơ sở để nói chuyển động của chất điểm là biến đổi đều.

Sachbaitap.com