Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
  • pic

    Giải SGK Toán 11 trang 79 Chân trời sáng tạo tập 1

    Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 79 SGK Toán lớp 11 Chân trời sáng tạo tập 1. Tìm các giới hạn sau. Trong hồ có chứa 6000 lít nước ngọt. Người ta bơm nước biển có nồng độ muối là 30 gam/lít vào hồ với tốc độ 15 lít/phút.

  • Quảng cáo