Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 trang 17 sách bài tập(SBT) Hóa học 12

Trong các chất dưới đây, chất nào là amin bậc hai ?

3.1.Trong các chất dưới đây, chất nào là amin bậc hai ?

A. H2N-[CH2]6 -NH2                 B. CH3-CH-NH2

                                                                     |

                                                                    CH3

C. CH3- NH - CH3.                    D. C6H5NH2

3.2. Có bao nhiêu chất đồng phân có cùng công thức phân tử C4H11N ?

A. 4 chất.                                   B. 6 chất.

C. 7 chất.                                   D. 8 chất.

3.3.Có bao nhiêu amin chứa vòng benzen có cùng công thức phân tử C7H9N ?

A. 3 amin                                  B. 4 amin.

C. 5 amin                                D. 6 amin.

3.4. Có bao nhiêu amin bậc hai có cùng công thức phân tử C5H13N ?

A. 4 amin.                                 B. 5 amin.

C. 6 amin.                                  D. 7 amin.

3.5. Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với chất CH3 - CH -NH2

            |

           CH3

A. Metyletylamin.                      B. Etylmetylamin

C. Isopropanamin.                     D. Isopropylamin.

3.6.Trong các chất dưới đây, chất nào có lực bazơ mạnh nhất ?

A. NH3                                      B. C6H5 - CH2 - NH2.

C. C6H5 - NH2.                           D. (CH3)2NH

3.7. Trong các chất dưới đây, chất nào có lực bazơ yếu nhất ?

A. C6H5 - NH2.                          B. C6H5 - CH2 - NH2.

C. (C6H5)2NH.                           D. NH3

Hướng dẫn trả lời:

Chọn các đáp án:

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

C

D

C

C

D

D

C

 Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Hóa 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Xem thêm tại đây: Bài 9. AMIN