Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 trang 17 sách bài tập(SBT) Hóa học 12

Trong các chất dưới đây, chất nào là amin bậc hai ?

3.1.Trong các chất dưới đây, chất nào là amin bậc hai ?

A. H2N-[CH2]6 -NH2                 B. CH3-CH-NH2

                                                                     |

                                                                    CH3

C. CH3- NH - CH3.                    D. C6H5NH2

3.2. Có bao nhiêu chất đồng phân có cùng công thức phân tử C4H11N ?

A. 4 chất.                                   B. 6 chất.

C. 7 chất.                                   D. 8 chất.

3.3.Có bao nhiêu amin chứa vòng benzen có cùng công thức phân tử C7H9N ?

A. 3 amin                                  B. 4 amin.

C. 5 amin                                D. 6 amin.

3.4. Có bao nhiêu amin bậc hai có cùng công thức phân tử C5H13N ?

A. 4 amin.                                 B. 5 amin.

C. 6 amin.                                  D. 7 amin.

3.5. Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với chất CH3 - CH -NH2

            |

           CH3

A. Metyletylamin.                      B. Etylmetylamin

C. Isopropanamin.                     D. Isopropylamin.

3.6.Trong các chất dưới đây, chất nào có lực bazơ mạnh nhất ?

A. NH3                                      B. C6H5 - CH2 - NH2.

C. C6H5 - NH2.                           D. (CH3)2NH

3.7. Trong các chất dưới đây, chất nào có lực bazơ yếu nhất ?

A. C6H5 - NH2.                          B. C6H5 - CH2 - NH2.

C. (C6H5)2NH.                           D. NH3

Hướng dẫn trả lời:

Chọn các đáp án:

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

C

D

C

C

D

D

C

 Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Hóa 12 - Xem ngay

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Xem thêm tại đây: Bài 9. AMIN