Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4.1 trang 46 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Hai vật có cùng động lượng nhưng có khối lượng khác nhau,

Hai vật có cùng động lượng nhưng có khối lượng khác nhau, cùng bắt đầu chuyển động trên một mặt phẳng và bị dừng lại do ma sát. Hệ số ma sát là như nhau. Hãy so sánh thời gian chuyển động của mỗi vật cho tới khi bị dừng lại.

A.Thời gian chuyển động của vật có khối lượng lớn dài hơn.

B. Thời gian chuyển động của vật có khối lượng nhỏ dài hơn.

C. Thời gian chuyển động của hai vật bằng nhau.

D.Thiếu dữ kiện, không kết luận được.

Giải:

Chọn B. Cùng động lượng, nên vật có khối lượng nhỏ thì vận tốc lớn hơn. Khối lượng nhỏ thì lực ma sát cũng nhỏ, lại thêm vẫn tốc lớn; do đó thời gian chuyển động trước khi dừng sẽ dài hơn.

Sachbaitap.com