Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4.12 trang 27 sách bài tập (SBT) Hóa học 12

Từ nguyên liệu là axetilen và các chất vô cơ, người ta có thể điều chế poli(vinyl axetat) và poli(vinyl ancol). Hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong quá trình điều chế đó.

Từ nguyên liệu là axetilen và các chất vô cơ, người ta có thể điều chế poli(vinyl axetat) và poli(vinyl ancol). Hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong quá trình điều chế đó.

Hướng dẫn trả lời:

\(\eqalign{
& CH \equiv CH + {H_2}O\buildrel {{t^0},HgS{O_4}} \over
\longrightarrow C{H_3} - CH = O \cr
& 2C{H_3} - CH = O + {O_2}\buildrel {xt} \over
\longrightarrow 2C{H_3}COOH \cr
& C{H_3}COOH + CH \equiv CH\buildrel {{{(C{H_3}COO)}_2}Zn} \over
\longrightarrow C{H_3} - COO - CH = C{H_2} \cr
& nC{H_2} = CH - {\rm{OO}}C - C{H_3}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}
\limits_{xt,p}^{{t^0}}} {( - CH( - {\rm{OO}}C - C{H_3}) - C{H_2} - )_n} \cr} \)

                                                                         \({\rm{poli(vinyl axetat)}}\)

\({( - CH( - {\rm{OO}}C - C{H_3}) - C{H_2} - )_n} + nNaOH\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow nC{H_3}COONa + {( - CH( - OH) - C{H_2} - )_n}\)

                                                                            \({\rm{poli (vinyl ancol)}}\)

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Hóa 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Xem thêm tại đây: Bài 13. ĐẠI CƯƠNG VỀ POLIME