Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4.15 trang 40 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Cho các quá trình chuyển đổi sau đây :

Cho các quá trình chuyển đổi sau đây :

\(\begin{array}{l}
a)\,S{O_3}\,{H_2}S{O_4}\\
b)\,{H_2}S{O_4}\,\,\, \to \,\,\,\,\,S{O_2}\\
c)\,HN{O_3}\,\, \to \,\,\,\,N{O_2}\\
d)\,KCl{O_3}\,\,\,\, \to \,\,\,KCl{O_4}\\
e)\,KN{O_3}\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,KN{O_2}\\
g)\,FeC{l_2}\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,FeC{l_3}
\end{array}\)

Hãy cho biết trong quá trình nào có phản ứng oxi hoá - khử xảy ra ?

Lời giải:

 \(a)\,\mathop S\limits^{ + 6} {O_3}\,{H_2}\mathop S\limits^{ + 6} {O_4}\): không có phản ứng oxi hóa – khử.

\(b)\,{H_2}\mathop S\limits^{ + 6} {O_4}\,\,\, \to \,\,\,\,\,\mathop S\limits^{ + 4} {O_2}\)có phản ứng oxi hóa – khử.

 \(H\mathop N\limits^{ + 5} {O_3}\,\, \to \,\,\,\,\mathop N\limits^{ + 4} {O_2}\) : có phản ứng oxi hóa – khử.

 \(K\mathop {Cl}\limits^{ + 5} {O_3}\,\,\,\, \to \,\,\,K\mathop {Cl}\limits^{ + 7} {O_4}\) : có phản ứng oxi hóa – khử.

\(K\mathop N\limits^{ + 5} {O_3}\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,K\mathop N\limits^{ + 3} {O_2}\): có phản ứng oxi hóa – khử.

\(\mathop {Fe}\limits^{2 + } C{l_2}\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,\mathop {Fe}\limits^{ + 3} C{l_3}\): có phản ứng oxi hóa – khử.

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu