Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4.17 trang 40 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Trong các phản ứng sau, chất nào là chất oxi hoá ? Chất nào là chất khử ?

Trong các phản ứng sau, chất nào là chất oxi hoá ? Chất nào là chất khử ?

\(\begin{array}{l}
a)\,2Na\, + \,S \to N{a_2}S\\
b)\,Zn\, + \,FeS{O_4} \to ZnS{O_4} + Fe
\end{array}\)

Lời giải:

a)       \(2\mathop {Na}\limits^0 \, + \,\mathop S\limits^0  \to {\mathop {Na}\limits^{ + 1} _2}\mathop S\limits^{ - 2} \)

Chất oxi hóa   chất khử

b)       \(\mathop {Zn}\limits^0 \, + \,\mathop {Fe}\limits^{ + 2} S{O_4} \to \mathop {Zn}\limits^{ + 2} S{O_4} + \mathop {Fe}\limits^0 \)

Chất oxi hóa chất khử

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu