Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 7.69 trang 83 sách bài tập (SBT) Hóa học 12

Viết phương trình hoá học của các phản ứng trong quá trình chuyển hoá sau :

Viết phương trình hoá học của các phản ứng trong quá trình chuyển hoá sau :

\(Cr\buildrel {(1)} \over
\longrightarrow CrC{l_3}\buildrel {(2)} \over
\longrightarrow Cr{(OH)_3}\buildrel {(3)} \over
\longrightarrow NaCr{O_2}\buildrel {(4)} \over
\longrightarrow N{a_2}Cr{O_4}\buildrel {(5)} \over
\longrightarrow N{a_2}C{r_2}{O_7}\)

Hướng dẫn trả lời:

(1) 2Cr + 3Cl2 → 2CrCl3

(2) CrCl3 + 3NaOH → Cr(OH)3 + 3NaCl

(3) Cr(OH)3 + NaOH → NaCrO2 + 2H2O

(4) 2NaCrO2 + 8NaOH + 3Br2 → 2Na2CrO4 + 6NaBr + 8H2O

(5) 2NaCrO4 + H2SO4 → Na2SO4 + Na2Cr2O7 + H2O.

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Hóa 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.