Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 7.8 trang 75 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Có một sợi dây đàn làm bằng vật liệu có suất Y-âng là 200Gpa và có độ dài ban đầu là 88cm. Sợi dây

Có một sợi dây đàn làm bằng vật liệu có suất Y-âng là 200Gpa và có độ dài ban đầu là 88cm. Sợi dây đàn đó được kéo căng với ứng suất 100Mpa. Tiếp tục căng lên dây đàn , người ta đã kéo dây dài thêm ra 1mm. Hỏi ứng suất đã làm căng dây đàn khi đó bằng bao nhiêu?

A.250 Mpa.

B.300 Mpa.

C.350 Mpa.

D.400 Mpa.

Giải:

Chọn đáp án C.

Sachbaitap.com