Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 7.9 trang 76 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Có thể gắn dây đồng trực tiếp vào thủy tinh hay không ?

Có thể gắn dây đồng trực tiếp vào thủy tinh hay không ?

Giải:

Không, vì hệ số dãn nở của đồng gấp đôi hệ số dãn nở của thủy tinh .

Sachbaitap.com