Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 8.5* trang 84 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Có hai quả cầu bằng chì giống nhau

Có hai quả cầu bằng chì giống nhau, chuyển động đến gặp nhau trực diện với vận tốc v và 2v. Hãy tính độ tăng nhiệt độ \(\Delta t\) do va chạm mềm của hai quả cầu.

Giải:

\(\Delta t = \dfrac{{9{v^2}} }{ {8c}}\) ; trong đó c là nhiệt dung riêng của chì.

Sachbaitap.com