Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
  • pic

    Giải SGK Toán 11 trang 42, 43 Chân trời sáng tạo tập 1

    Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 42, bài 10, 11, 12, 13, 14 trang 43 SGK Toán lớp 11 Chân trời sáng tạo tập 1. Một chiếc quạt trần năm cánh quay với tốc độ 45 vòng một phút. Chọn chiều quay của quạt là chiều thuận. Sau 3 giây, quạt quay được một góc có số đo bao nhiêu radian?

  • Quảng cáo