Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập trắc nghiệm 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 trang 82 Sách bài tập (SBT) Sinh học 9

Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :

Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :

31. Câu nào sai trong các câu sau ?

A. Khi có gió bão, thực vật sống thành nhóm có tác dụng giảm bớt sức thổi của gió và cây không bị đổ.

B. Trong tự nhiên, động vật sống thành bầy đàn có tác dụng tìm kiếm thức ăn tốt hơn, chống lại kẻ thù tốt hơn.

C. Gặp điều kiện bất lợi, hiện tượng cá thể tách khỏi nhóm làm giảm nhẹ cạnh tranh giữa các cá thể, hạn chế sự cạn kiệt nguồn thức ăn trong vùng.

D. Trong tự nhiên, các sinh vật sinh sống không phụ thuộc vào nhau.

32. Trong quan hệ khác loài, mối quan hệ nào là có lợi cho cả hai loài sinh vật ?

A. Hội sinh.                                     B. Cộng sinh.

C. Cạnh tranh.                                D. Kí sinh và nửa kí sinh.

33. Trong quan hệ khác loài, mối quan hệ nào là có lợi cho một loài còn loài kia không có lợi và cũng không bị hại ?

A. Hội sinh.                                    B. Cộng sinh.

C. Cạnh tranh.                               D. Kí sinh và nửa kí sinh.

34. Các loài sinh vật tranh giành nhau thức ăn, chỗ ở và các điều kiện sống khác của môi trường. Trong điều kiện này, các loài kìm hãm sự phát triển của nhau. Đó là mối quan hệ nào sau đây ?

A. Sinh vật ăn sinh vật khác.

B. Cộng sinh

C. Cạnh tranh.

D. Kí sinh và nửa kí sinh.

35. Hiện tượng tự tỉa cành là kết quả của mối quan hệ nào sau đây trong điều kiện cây mọc dày, thiếu ánh sáng trong rừng ?

A. Cạnh tranh cùng loài.                           B. Cạnh tranh khác loài.

C. Hội sinh.                                              D.  Cả A và B.

36. Ở địa y, quan hệ giữa nấm và tảo là mối quan hệ

A. cộng sinh.                                            B. hội sinh.

C. cạnh tranh.                                          D. kí sinh.

37. Trong quan hệ đối địch giữa các loài sinh vật

A. không loài nào có lợi.                  ,

B. không loài nào bị hại.

C. một loài được lợi và loài kia bị hại. 

D. cả hai loài đều có lợi.

38. Quan hệ đối địch giữa các loài gồm

A. cạnh tranh, kí sinh và nửa kí sinh.

B. nửa kí sinh và kí sinh, sinh vật này ăn sinh vật khác.

C. cạnh tranh và sinh vật này ăn sinh vật khác.

D. cạnh tranh, kí sinh và nửa kí sinh, sinh vật này ăn sinh vật khác.

39. Hiện tượng liền rễ của các cây cùng loài sống gần nhau (rễ của các cây nối liền nhau) là hiện tượng

A. hỗ trợ cùng loài.                              B. cạnh tranh cùng loài.

C. hỗ trợ khác loài.                              D. cạnh tranh khác loài.

40. Ở cây xương rồng, lá biến thành gai có tác dụng gì ?

A. Chống chọi với sự thay đổi nhiệt độ

B. Chống chọi với sự thay đổi ánh sáng

C. Chống chọi với sự thay đổi độ ẩm

D. Hạn chế sự thoát hơi nước

41. Trong trồng trọt, để có năng suất cao cần có những điều kiện nào sau đây ?

A. Đầy đủ ánh sáng cho quang hợp của cây

B. Nhiệt độ và độ ẩm phù hợp

C. Đầy đủ chất dinh dưỡng

D. Cả A, B và C.

Lời giải:

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

D

B

A

C

D

A

C

D

A

D

Xem lời giải SGK - Sinh 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Xem thêm tại đây: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 74