Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập trắc nghiệm 4.11, 4.12, 4.13 trang 39 Sách bài tập ( SBT) Hóa học 10

4.11.Cho dung dịch X chứa (KMnO_4) và (H_2SO_4) (loãng) lần lượt vào các dung dịch : (FeCl_2, FeSO_4, CuSO_4, MgSO_4, H_2S, HC1) (đặc). Số trường hợp có xảy ra phản ứng oxi hoá - khử là A. 6. B. 4.

4.11.Cho dung dịch X chứa \(KMnO_4\) và \(H_2SO_4\) (loãng) lần lượt vào các dung dịch : \(FeCl_2, FeSO_4, CuSO_4, MgSO_4, H_2S, HC1\) (đặc). Số trường hợp có xảy ra phản ứng oxi hoá - khử là

A. 6.                                                                    B. 4.

C. 3.                                                                 D. 5

4.12. Cho phản ứng :

 \(N{a_2}S{O_3} + KMn{O_4} + NaHS{O_4} \to N{a_2}S{O_4} + MnS{O_4} + {K_2}S{O_4} + {H_2}O\)

Sau khi cân bằng tổng các hệ số của các chất (các số nguyên, tối giản) trong phương trình hoá học trên là

A. 23.                                                                 B. 27.

C. 47                                                                  D.31

4.13.Trong phòng thí nghiệm, khí clo được điều chế theo phản ứng :

\(KMn{O_4}\) + HCl (đặc)→\(KCl+ MnCl+ Cl_2↑ +H_2O\)

Để điều chế được 1 mol khí clo, số mol \(KMnO_4\) và HC1 cần dùng lần lượt là

A. 0,2 và 2,4.                                                    B. 0,2 và 2,8.

C. 0,4 và 3,2.                                                     D. 0,2 và 4,0.

ĐÁP ÁN

4.11

4.12

4.13

B

B

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.