Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1 trang 20 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 bài 9 Cô giáo lớp em Kết nối tri thức với cuộc sống

Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo câu nói về cô giáo trong bài đọc.

Câu hỏi:

Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo câu nói về cô giáo trong bài đọc.

Phương pháp:

Em đọc lại nội dung bài đọc “Cô giáo lớp em” trong sách giáo khoa để hoàn thành bài tập.

Lời giải:

Sachbaitap.com

Xem thêm tại đây: Bài 9. Cô giáo lớp em - Tuần 5