Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1 trang 28 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Bài 13 Yêu lắm trường ơi Kết nối tri thức với cuộc sống

Sắp xếp các tranh sau theo đúng trình tự bài đọc. (đánh số 1, 2, 3, 4 vào ô trống dưới tranh).

Câu hỏi: 

Sắp xếp các tranh sau theo đúng trình tự bài đọc. (đánh số 1, 2, 3, 4 vào ô trống dưới tranh)

Phương pháp:

Em đọc lại bài đọc để sắp xếp thứ tự các bức tranh.

Lời giải:

Các tranh theo đúng thứ tự bài học là: 1, 2, 4, 3.

Sachbaitap.com