Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1 trang 41 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Bài 18 Tớ nhớ cậu Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào bài đọc, đánh dấu ✔ vào ô trống trước những câu là lời của kiến.

Câu hỏi:

Dựa vào bài đọc, đánh dấu  vào ô trống trước những câu là lời của kiến.

☐ Cậu phải thường xuyên nhớ tớ đấy.

☐ A, thư của sóc!

☐ Sóc ơi, tớ cũng nhớ cậu!

Phương pháp:

Em đọc lại bài đọc Tớ nhớ cậu trong sách giáo khoa và tìm những câu nói là lời của kiến.

Lời giải:

☑ Cậu phải thường xuyên nhớ tớ đấy.

☑ A, thư của sóc!

☐ Sóc ơi, tớ cũng nhớ cậu!

Sachbaitap.com

Xem thêm tại đây: Bài 18. Tớ nhớ cậu - Tuần 10