Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 2 trang 56 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Bài 25 Sự tích hoa tỉ muội Kết nối tri thức với cuộc sống

Gạch chân từ ngữ thể hiện tình cảm chị em trong câu: “Nết thương Na, cái gì cũng nhường em”. Viết thêm 3 từ ngữ nói về tình cảm anh, chị, em.

Câu hỏi:

Gạch chân từ ngữ thể hiện tình cảm chị em trong câu: “Nết thương Na, cái gì cũng nhường em”. Viết thêm 3 từ ngữ nói về tình cảm anh, chị, em.

Phương pháp: 

Em đọc kĩ câu văn và gạch chân từ ngữ chỉ tình cảm chị em.

Em dựa vào kiến thức thực tế, viết thêm 3 từ chỉ tình cảm anh, chị, em

Trả lời:

- Nết thương Na, cái gì cũng nhường em.

- 3 từ ngữ nói về tình cảm anh, chị, em: chia sẻ, gắn bó, đùm bọc. 

Sachbaitap.com