Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 2 trang 57 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Bài 26 Em mang về yêu thương Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong khổ thơ thứ hai và thứ ba, bạn nhỏ đoán em bé từ đâu đến? (đánh dấu ✔ vào ô trống trước đáp án đúng)

Câu hỏi:

Trong khổ thơ thứ hai và thứ ba, bạn nhỏ đoán em bé từ đâu đến? (đánh dấu ✔ vào ô trống trước đáp án đúng)

Phương pháp: 

Em đọc kĩ khổ thơ thứ 2 và khổ thơ thứ 3 và đánh dấu vào ô trống dưới đáp án đúng.

Trả lời:

Sachbaitap.com