Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 4 trang 57 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Bài 25 Sự tích hoa tỉ muội Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết 1 – 2 câu về sự việc khiến em cảm động trong câu chuyện Hai anh em.

Câu hỏi:

Viết 1 – 2 câu về sự việc khiến em cảm động trong câu chuyện Hai anh em.

Phương pháp: 

Em dựa vào câu chuyện Hai anh em để hoàn thành bài tập.

Ngày mùa, hai anh em chia lúa thành hai phần bằng nhau.

Người em nghĩ rằng anh mình còn phải nuôi vợ con nên sẽ cần nhiều lúa hơn. Đêm hôm đó, người em đem lúa từ phần của mình bỏ vào phần của anh.

Cũng đêm hôm đó, người anh bàn với vợ rằng em mình sống một mình, vất vả hơn rất nhiều. Người anh đem lúa từ phần của mình bỏ vào phần của em.

Sáng hôm ấy, hai anh em rất đỗi ngạc nhiên khi thấy hai phần lúa vẫn bằng nhau. Một đêm, hai anh em cùng ra đồng rình xem sự kì lạ đó. Họ phát hiện ra mỗi người đều đang ôm những bó lúa bỏ vào phần của đối phương. Hai anh em xúc động ôm chầm lấy nhau.

Trả lời:

Cho đến một đêm, hai anh em cùng ra đồng, rình xem vì sao lại có sự kì lạ đó. Họ bắt gặp nhau, mỗi người đang ôm trong tay những bó lúa định bỏ thêm cho người kia.

Sachbaitap.com