Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 7 trang 7 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 bài 2 Ngày hôm qua đâu rồi Kết nối tri thức với cuộc sống

Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo câu giới thiệu.

Câu hỏi:

Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo câu giới thiệu.

Phương pháp:

Em đọc kĩ nội dung của 2 cột để ghép thành câu cho phù hợp

Lời giải:

Bạn Hà là học sinh lớp 2A

Bố em là bác sĩ

Trường em là Trường Tiểu học Lê Quý Đôn.

Sachbaitap.com