Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 8 trang 43 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Bài 18 Tớ nhớ cậu Kết nối tri thức với cuộc sống

Điền dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than vào ô trống. a. Sóc ơi, cậu có làm nhiều bánh sinh nhật mời bọn tớ không

Câu hỏi:

Điền dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than vào ô trống. 

a. Sóc ơi, cậu có làm nhiều bánh sinh nhật mời bọn tớ không ☐

b. Tớ nướng rất nhiều bánh đến nỗi không đếm xuể ☐

c. Tuyệt vời quá ☐

Phương pháp:

- Với câu hỏi thì em điền dấu chấm hỏi ở cuối.

- Với câu bảy tỏ cảm xúc thì em dùng dấu chấm than.

- Câu còn lại dùng dấu chấm.

Lời giải:

Sachbaitap.com

Xem thêm tại đây: Bài 18. Tớ nhớ cậu - Tuần 10