Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1 trang 44 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Bài 19 Chữ A và những người bạn Kết nối tri thức với cuộc sống

Sắp xếp các ý sau theo đúng trình tự của bài đọc (đánh số 1, 2, 3, 4 vào ô trống ở dưới).

Câu hỏi:

Sắp xếp các ý sau theo đúng trình tự của bài đọc (đánh số 1, 2, 3, 4 vào ô trống ở dưới).

Phương pháp:

Em đọc lại bài đọc Chữ A và những người bạn trong sách giáo khoa và sắp xếp các ý theo trình tự.

Lời giải:

Sachbaitap.com