Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 2 trang 44 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Bài 19 Chữ A và những người bạn Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết tiếp để có lời cảm ơn của chữ A với các bạn chữ. Cảm ơn các bạn! Nhờ có các bạn, chúng ta đã

Câu hỏi:

Viết tiếp để có lời cảm ơn của chữ A với các bạn chữ.

Cảm ơn các bạn! Nhờ có các bạn, chúng ta đã ……………

Phương pháp:

Em đọc kĩ lại đoạn văn từ “Để có cuốn sách…” đến “…trang sách” để hoàn thành câu.

Lời giải:

Cảm ơn các bạn! Nhờ có các bạn, chúng ta đã tạo nên những trang sách hay cho mọi người.

Sachbaitap.com