Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Soạn bài Tự đánh giá trang 142 SGK Ngữ văn 11 tập 2 Cánh diều

Nếu được viết một bức thư gửi các nhà lãnh đạo của đất nước ta để bày tỏ ý kiến của mình về những giải pháp xây dựng một đất nước Việt Nam lớn mạnh, em sẽ viết những gì?

Đọc văn bản (trang 142 sgk Ngữ văn 11 Tập 2) và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

Câu 1 (trang 144 SGK Ngữ văn 11 Tập 2): 

Mục đích của bài viết là gì?

A. Thuyết phục mọi người dân phải có quyết tâm và hành động vì mục tiêu phát triển đất nước hùng cường

B. Thuyết phục các bạn trẻ phải có quyết tâm và hành động xứng đáng để xây dựng đất nước hùng mạnh

C. Khẳng định truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân ta trong lịch sử chống giặc ngoại xâm

D. Khẳng định những cơ hội và thách thức lớn đối với đất nước ta trong thời kì hội nhập quốc tế

Phương pháp:

Dựa vào bài viết, hiểu được nội dung của bài viết và mục đích của tác giả. 

Trả lời:

Chọn đáp án: B. Thuyết phục các bạn trẻ phải có quyết tâm và hành động xứng đáng để xây dựng đất nước hùng mạnh.

Câu 2 (trang 145 SGK Ngữ văn 11 Tập 2): 

Đối tượng chính mà bài viết muốn hướng tới là ai?

A. Công nhân, chuyên viên giỏi

B. Kĩ sư, bác sĩ, giảng viên

C. Cán bộ lãnh đạo, quản lí

D. Học sinh, sinh viên, trí thức trẻ

Phương pháp:

Đọc kĩ bài viết, hiểu được nội dung của bài viết và đối tượng của bài viết. 

Trả lời:

Chọn đáp án: D. Học sinh, sinh viên, trí thức trẻ.

Câu 3 (trang 145 SGK Ngữ văn 11 Tập 2): 

Theo tác giả, Việt Nam chỉ “nhỏ bé” ở giai đoạn lịch sử nào?

A. Trước thế kỉ XX

B. Từ đầu thế kỉ XX đến trước năm 1945

C. Từ năm 1945 đến trước đổi mới (1986)

D. Từ năm 1986 đến năm 2006 (20 năm đổi mới)

Phương pháp:

Dựa vào bài viết, tìm ra mốc thời gian. 

Trả lời:

Chọn đáp án: B

Câu 4 (trang 145 SGK Ngữ văn 11 Tập 2): 

Để khẳng định Việt Nam không phải là nước nhỏ bé, tác giả đã không đưa ra những lí lẽ hoặc dẫn chứng nào?

A. Cùng với Lào, Cam-pu-chia, chúng ta là Đông Dương thuộc Pháp có 95% dân số thoát nạn mù chữ

B. Cách mạng tháng Tám thành công dẫn đến sự ra đời của Nhà nước Cách mạng đầu tiên ở Đông Nam châu Á

C. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp với Chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng, làm lung lay cả hệ thống thực dân thế giới

D. Cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ kéo dài hai mươi mốt năm và kết thúc với thắng lợi vĩ đại khiến cả thế giới biết đến Việt Nam

Phương pháp:

Dựa vào bài viết, chỉ ra những lí lẽ, dẫn chứng làm rõ luận điểm.

Trả lời:

Chọn đáp án: A

Câu 5. (trang 145 SGK Ngữ văn 11 Tập 2): 

Với việc dẫn ra các số liệu (Việt Nam thu nhập 600 USD / đầu người / năm. Thái Lan: 2 000 USD / đầu người / năm, Ma-lai-xi-a: 5 000 USD / đầu người / năm, Hàn Quốc năm 1950 mới 100 USD / đầu người / năm đến nay đã lên đến trên 19 000 USD/ đầu người / năm,...), tác giả muốn làm rõ điều gì?

A. Việt Nam đã xuất khẩu được gạo và nhiều hàng hoá ra các nước trên thế giới 

B. Việt Nam là quốc gia phát triển, có tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối tốt 

C. Việt Nam vẫn còn là nước rất nghèo, tụt hậu so với nhiều nước xung quanh 

D. Việt Nam có mức thu nhập tính trên đầu người thuộc nhóm thấp ở Đông Nam Á

Phương pháp:

Dựa vào những con số nêu ra, trả lời câu hỏi tác giả làm rõ vấn đề gì.

Trả lời:

Chọn đáp án: C

Câu 6 (trang 145 SGK Ngữ văn 11 Tập 2): 

Phương án nào thể hiện đúng và đầy đủ nhất những mong muốn của tác giả đối với thế hệ trẻ?

(1) Phải đứng dậy, không né tránh mà chấp nhận cuộc đấu tranh, hội nhập quốc tế, tham gia WTO

(2) Phải biết đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên hết để đoàn kết lại thành một khối, từ đó tạo ra sức mạnh

(3) Phải giúp mọi người dân tăng trưởng kinh tế, tăng thu nhập để sánh vai với các nước trong khu vực

(4) Phải biết cách học để trở thành những người có chuyên môn giỏi, có năng lực tốt và tầm nhìn xa

(5) Phải biết đấu tranh và vượt qua những yếu kém, tiêu cực đang làm cho mọi người bất bình, căm giận

A. (1) (2) (3)

B. (1)-(3)-(5)

C. (2) (3) (4)

D. (2)-(4)-(5)

Phương pháp:

Đọc kĩ các văn bản để chọn phương án đầy đủ nhất.

Trả lời:

Chọn đáp án: D

Câu 7 (trang 146 SGK Ngữ văn 11 Tập 2): 

Em hiểu ý của tác giả trong câu văn sau như thế nào: “Bản thân học sinh và sinh viên phải tự mình khắc phục những suy nghĩ lệch lạc, những tiêu cực của mình ...”?

Phương pháp:

Đọc kĩ ý kiến, giải thích các từ khóa từ đó suy ra nghĩa cả câu. 

Trả lời:

Theo tác giả, học sinh, sinh viên muốn xây dựng và phát triển đất nước thì trước hết phải rèn luyện đạo đức của bản thân. Học sinh, sinh viên phải tự mình khắc phục những suy nghĩ lệch lạc, những tiêu cực của mình, phòng, chống tai tệ nạn. Mỗi cá nhân có ý thức bảo vệ trật tự an ninh xã hội thì đất nước mới phát triển được.

Câu 8 (trang 146 SGK Ngữ văn 11 Tập 2): 

Em có đồng tình với quan điểm dưới đây không? Vì sao?

“Phải có sức mạnh của trí tuệ, chúng ta mới có thể khắc phục những yếu kém, nhược điểm để có thể cạnh tranh với các nước, tiến về phía trước.”.

Phương pháp:

Đọc kĩ ý kiến, giải thích các từ khóa từ đó suy ra nghĩa cả câu. Sau đó đưa ra quan điểm của bản thân.

Trả lời:

Em hoàn toàn đồng ý với quan điểm dưới. Bởi lẽ, có tri thức thì con người mới tiếp thu được những thành tựu khoa học, từ đó áp dụng và phát triển chúng vào thực tiễn cuộc sống. Người có trí tuệ góp phần không nhỏ tạo lập cơ sở khoa học cho xây dựng, hoàn thiện đường lối, cũng như đề xuất phương thức hiệu quả để thực hiện tốt đường lối phát triển đất nước. 

Câu 9 (trang 146 SGK Ngữ văn 11 Tập 2): 

Bằng các lí lẽ và dẫn chứng cụ thể, em hãy làm sáng tỏ luận điểm sau: “Ta còn nhiều khó khăn nhưng mọi người đều thấy hiện nay ta có vận hội lớn ...”.

Phương pháp:

Đọc kĩ ý kiến, giải thích các từ khóa từ đó suy ra nghĩa cả câu. Sau đó đưa ra các lí lẽ, dẫn chứng làm sáng tỏ luận điểm. Tìm hiểu thêm các con số cụ thể để thể hiện thực tế. 

Trả lời:

- Những khó khăn, thách thức phải đối mặt:

+ Sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.

+ Khó khăn về điều kiện môi trường sống, thường xuyên phải đối diện với các hiện tượng thời tiết cực đoan lũ lụt, hạn hán, thiên tai, mất mùa.

+ Bắt đầu phát triển muộn hơn so với các nước khác...

- Những vận hội:

+ Tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

+ Nguồn nhân lực lao động dồi dào.

+ Đất nước ta đã phải đối mặt với vô vàn thách thức, cam go, song nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã kiên cường vượt qua, giành nhiều thành tựu, được cả thế giới khen ngợi....

- Dẫn chứng:

+ Liên tiếp trong bốn năm, từ năm 2016 - 2019, Việt Nam đứng trong top 10 nước tăng trưởng cao nhất thế giới, là một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất. 

+ Năm 2020, Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng dương 2,91%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 543,9 tỷ USD, tăng 5,1% so với năm trước, trong đó xuất khẩu đạt 281,5 tỷ USD, nhập khẩu 262,4 tỷ USD. Thị trường trong nước ổn định, hàng hóa dồi dào, giá cả phải chăng ngay trong giai đoạn khó khăn do đại dịch. Dòng vốn FDI tiếp tục đổ về Việt Nam trong năm qua với 28,5 tỷ USD, đưa Việt Nam trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn.

Câu 10 (trang 146 SGK Ngữ văn 11 Tập 2): 

Nếu được viết một bức thư gửi các nhà lãnh đạo của đất nước ta để bày tỏ ý kiến của mình về những giải pháp xây dựng một đất nước Việt Nam lớn mạnh, em sẽ viết những gì?

Phương pháp:

Đưa ra những vấn đề về giải pháp xây dựng đất nước trên nhiều mặt.

Trả lời:

Kính gửi các nhà lãnh đạo của đất nước Việt Nam,

Tôi viết thư này để trình bày quan điểm của mình về các giải pháp nhằm xây dựng một đất nước Việt Nam mạnh mẽ hơn. Để đạt được mục tiêu này, tôi đề xuất các biện pháp sau đây:

Đầu tiên là tăng cường xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế, trong đó chủ yếu là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và thể chế của nền hành chính nhà nước.  

Thứ hai là bảo đảm an ninh trật tự thời kỳ mới. Xây dựng công tác phòng ngừa, chống tội phạm, giúp cho vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.

Ba là, xây dựng cơ sở hạ tầng vững mạnh. Cở sở hạ tầng không chỉ giúp cho đất nước phát triển về mặt đời sống, du lịch, sức khỏe, kinh tế mà còn giúp cho việc các công ty nước ngoài tìm đến đầu tư nhiều hơn.

Thứ thứ là nên tiếp thu ý kiến của người dân về mọi lĩnh vực. Từ đó chắt lọc và thực hiện để đáp ứng nguyện vọng ấy.

Trên đây là những góp ý nho nhỏ của tôi trong việc xây dựng một đất nước. là một công dân, tôi luôn móng muốn được góp sức mình vào công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Mong rằng các vị lãnh đạo sẽ tiếp thu ý kiến của tôi và cân nhắc thực hiện theo nguyện vọng của một công dân trong đất nước.

Sachbaitap.com

Xem thêm tại đây: Bài 9. Văn bản nghị luận