Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4.11 trang 27 sách bài tập (SBT ) Hóa học 12

Viết phương trình hoá học của phản ứng tạo ra polime từ các monome sau đây. Ghi tên polime thu được.

Viết phương trình hoá học của phản ứng tạo ra polime từ các monome sau đây. Ghi tên polime thu được.

a)  CH2 = CHCl.

b)  CH2 = CH - CH = CH2.

c)   H2N - [CH2]5- COOH.

d)   HO - CH2 - CH2 - OH và HOOC - C6H4 - COOH

Hướng dẫn trả lời:

a)\(nCH_2=CH-Cl\xrightarrow{{t^0,p,xt}}\) \( (-CH_2(Cl)-CH-)_n\)

   \( Vinylclorua \)                  \(Poli (vinylclorua)\)

b)\(nCH_2=CH-CH=CH_2\xrightarrow{{t^0,p,xt}}\) \( (-CH_2-CH=CH-CH_2-)_n\)

\( Buta-1,3-đien\)                     \( polibuta-1,3-đien\)

c) \( nH_2N-[CH_2]_5-COOH \xrightarrow{{t^0}} \) \((-NH-[CH_2]_5-CO-)_n  +nH_2O\)

\(Axit \varepsilon- aminocaproic\)           \(Policaproamit\)

d)\(nHO-CH_2-CH_2-OH + nHOOC-C_6H_4-COOH \to\) \((-CO-C_6H_4-CO-O-CH_2-CH_2-O-)_n\)

\(etylen glicol \)                        \( axit terephtalic \)            \(Poli (etylen terephtalat)\)

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Hóa 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Xem thêm tại đây: Bài 13. ĐẠI CƯƠNG VỀ POLIME