Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 8.1 trang 83 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Trường hợp nào sau đây làm biến đổi

Trường hợp nào sau đây làm biến đổi nội năng không do thực hiện công?

A.Mài dao                                        B.Đóng đinh

C.Khuấy nước                                 D.Nung sắt trong lò.

Giải:

Trường hợp D.

Sachbaitap.com