Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 8.2 trang 83 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Cho hai viên bi bằng thép giống nhau,

Cho hai viên bi bằng thép giống nhau, rơi từ cùng một độ cao. Viên thứ nhất rơi xuống đất liền, còn viên thứ hai rơi xuống sàn đá rồi nảy lên đến độ cao nào đó và người ta bắt lấy nó. Hỏi viên nào nóng lên nhiều hơn ?

Giải:

Viên thứ nhất, vì toàn bộ động năng chuyển sang nội năng.

Sachbaitap.com