Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 5 trang 45 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Bài 19 Chữ A và những người bạn Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết 2 câu có sử dụng từ ngữ tìm được ở bài tập 4

Câu hỏi:

Viết 2 câu có sử dụng từ ngữ tìm được ở bài tập 4

Lời giải:

- Em cảm thấy rất vui vẻ.

- An tức giận vì bị các bạn trêu.

- Em rất ngạc nhiên vì được mẹ tặng đôi giày mới.

Sachbaitap.com