Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 4 trang 44 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Bài 19 Chữ A và những người bạn Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết từ ngữ chỉ cảm xúc phù hợp với từng gương mặt sau:

Câu hỏi:

Viết từ ngữ chỉ cảm xúc phù hợp với từng gương mặt sau:

Phương pháp:

Em quan sát kĩ hình các gương mặt, chú ý biểu cảm của từng khuôn mặt để xác định cảm xúc.

Lời giải:

Sachbaitap.com